Linnasmäkis stora auditorium erbjuder en modern inramning för konferenser, föreläsningar, paneldiskussioner samt konserter och teaterföreställningar. Auditoriets datorbaserade konferenssystem garanterar att konferensen förlöper smidigt: man anhåller bland annat om ordet samt håller omröstningar genom att trycka på en knapp. Även krävande tekniska behov sköts från kontrollrummet med hjälp av vår sakkunniga personal. Naturligtvis kommer också mindre konferenser med anspråkslösare teknik till sin rätt i denna lokal.

I det stora auditoriet i Linnasmäki sammanträder bland annat Kyrkostyrelsen, Landskapsfullmäktige och allt emellanåt även stadsfullmäktige. I salen har med framgång även ordnats mindre konserter och teaterföreställningar, för auditoriets akustik kan i stor utsträckning modifieras, såsom också belysningen. Ett exempel på videoprojektorns höga kvalitet är att även Finlands Naturfotografers höstdagar har hållits i auditoriet.

Det finns 160 kundplatser på det nedåtlutande golvet och dessutom finns det möjlighet till ca 60 platser på plant golv.

Lokaler och teknik

Konferenslokaler:
Paikat 160-220 henkilölle
Dessutom:
Konsertflygel
Konferensteknik:
Konferenssystem med omröstningsanläggning
Laserdataprojektor med hög ljusstyrka
Presentationsdator
Trådlösa mikrofoner
Högklassig ljudåtergivning
Snabbt trådlöst gästnät (wifi)
Modifierbar akustik
Induktionsslinga
Talarstol med stationär mikrofon
Konferensbord med stationära mikrofoner
Möjlighet till streaming av konferenser
Möjlighet till inspelning av videobild
Möjlighet till videoförhandling (Skype)
Multifunktionsdisplayer på podiet (2 st.)
Eluttag för deltagarnas bärbara datorer under borden i salen
Lämpar sig för personer med funktionshinder