Anvisningar för sen ankomst

Pilen på kartan visar var ingången ligger. På den röda ytterdörrens högra sida finns en svart apparat, på vilken ni för att komma innanför ytterdörren slår in den femsiffriga kod som vår reception har gett er. På väggen mitt emot finns ett grått nyckelskåp. Ni har en halv minut tid på er att ta ett kuvert med ert namn ur skåpet. Om ni av någon orsak inte genast hittar nyckelskåpet och det hinner gå i lås på nytt, börja då om från början och slå in koden på nytt i den svarta apparaten invid ytterdörren.

Kom ihåg att ha rumsnyckeln med er. Med den kan ni gå genom ytterdörren i er logibyggnad dygnet runt. Kom också ihåg att fylla i den resandeanmälan som ni hittar i kuvertet och lämna den till vår reception senast vid avresan. Var vänlig och sköt också betalningen i vår reception nästa morgon.