naturstigen

Linnasmäki har en egen naturstig samt en äventyrsstig för barn, som följer själva naturstigen. Stigen börjar bakom huvudbyggnaden och kretsar runt den närliggande skogen i ca. 1,5 kilometer. Terrängen är medelsvår dvs. att det finns några brantare ställen längs leden och klipporna kan vara hala då vädret är regnigt.

Längs stigen finns bl.a. en gammal järnåldersborg, kallad Prusin Linnasmäki samt en av de största blåsippsområden i Åbo trakt. Också steniga Hamaroberg och en liten damm som gynnas av vattenödlor och grodor, kan hittas längs stigen. På infotavlorna längs leden hittas intressanta detaljer och berättelser om naturen. Texten på infotavlorna finns både på finska och engelska. Det finns även möjlighet att delta i små funktionella uppgifter längs stigen som t.ex. pröva på naturparkour.

Barnens äventyrsstig är en rolig och funktionell skogstur, som innehåller uppgifter, vilka kan nås via QR-koden på infotavlan. Uppgifterna finns förklarade på finska och engelska. Barnens guider för äventyrsstigen är Olli Ekorre samt Spillkråkan Pipsa. De färgglada bilderna längs stigen är tecknade av illustratören Keanne van de Kreeke. I början av äventyrsstigen avlägger alla en ed: ”Jag ska inte förstöra naturen utan bara iaktta den. Jag är vän till alla växter och djur.” Under stigen får barnen berätta historier vid stora stenen, hjälpa ekorren att samla kottar, utforska dammens liv samt bygga ett bo åt Skogsmusen Matti. Längs stigen får barnen också röra på sig på olika sätt: med jättesteg, flygande i en vuxens famn eller som en liten mus. De guidade uppgifterna uppmuntrar att studera naturen och den närliggande skogen på ett nytt sätt och hjälper att uppleva naturen som en familjär och trygg plats.

Aktiviteter för grupper

Niina Heikkilä (bild: Heidi Tammero)
Anna-Maria Toivonen

Vi erbjuder olika aktiviteter för grupper via våra pålitliga samarbetspartners. Aktiviteterna genomförs antingen på finska eller engelska. Vänligen kontakta oss via kokouspalvelut@linnasmaki.fi

Story telling

Welcome to the kingdom of Hiisi! Have you ever heard how the first adder (our only poisoned snake in Finland) was born? And have you ever heard of Hiisi, the creature that used to live in the deepest of the forests and who gave birth to an adder? If not, this is the opportunity of your life to hear stories from Finnish cultural heritage. Come and join us to the adventure where we dive into the stories of the ancient world. There among the Hiisi and Forest Fairies we need to learn how to survive without hurting nature and other creatures on Earth. We´ll learn useful spells and skills to protect ourselves and to protect our nature.
 

This journey will be led by Anna-Maria Toivonen (Storyteller and Master of the Culture and Arts) and Niina Heikkilä (Wilderness Guide and Drama Teacher)

Camping skills

During the trip, you will receive instruction in various camping skills from an experienced nature and wilderness guide. We set up a log together in the nearby forest and cook there with the camping stove. The guide guides you to the world of plants and animals in the forest and gives camping advice.

Peace of the forest

Relax in the surrounding nature on “The peace of the forest” experience. On the trip, you will walk around for about 2 kilometres in the nearby forest. During the walk you will perform various sensory seeking exercises and easy physical movements with the help of e.g. stones and trees. You will enjoy the calming effect of nature and leave the trip relaxed.

The nature related trips are led by Niina Heikkilä (Wilderness Guide and Drama Teacher).