You are currently viewing Linnasmäki Oy:n hotelli- ja palvelujohtajaksi Laura Louko

Linnasmäki Oy:n hotelli- ja palvelujohtajaksi on valittu restonomi YAMK Laura Louko ja hän aloittaa tehtävässä 13.11.2023.

Hotelli- ja palvelujohtaja vastaa Linnasmäen palvelukokonaisuuden johtamisesta johtoryhmän ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Ulkoisten asiakkaiden palvelun lisäksi Linnasmäki Oy tuottaa 
Linnasmäen opistolle sen tarvitsemat ravintola- ja kiinteistöhuoltopalvelut.

Louko on toiminut matkailun, markkinoinnin sekä ravintola-alan tehtävissä Turun seudulla koko työuransa ajan, viimeksi Turku Science Park Oy:ssä matkailualan erityisasiantuntijana. 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Jukka Hautala, 050 344 2796 tai jukka.hautala@linnasmaki.fi.