You are currently viewing Kirkon ylin päättävä elin kokoontuu suuressa auditoriossamme 7.-11.11.2022
Meillä riittää nyt säpinää, kun valmistaudumme ensi viikolla talossa pidettävään kirkolliskokoukseen. Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin, joka päättää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppia ja kirkon työtä koskevista keskeisistä linjauksista. Se päättää myös kirkon hallinnosta ja taloudesta. Perinteisesti kirkolliskokous on kokoontunut Turussa ja vuodesta 1974 lähtien Turun kristillisellä opistolla.

Talomme kaikki tilat ovat maanantaista perjantaihin Kirkkohallituksen käytössä aina kahdesti vuodessa, touko- sekä marraskuussa. Kirkolliskokouksen ajan arkemme näyttäytyy melko erilaisena ja kaikilla on oma tärkeä tehtävänsä, joka palvelee kokouksen tarpeita.

Kokous pidetään suuressa auditoriossamme, jonka suuri paikkamäärä sekä ensiluokkainen tekniikka äänestyslaitteineen sallii haastavienkin kokonaisuuksien toteuttamisen. Kaikki edustajat kuuluvat valiokuntiin, jotka kokoontuvat niin ikään kokoustiloissamme. Valtaosa edustajista myös majoittuvat meillä koko viikon ja hyödyntävät muiden muassa liikuntasaliamme, jossa pelaillaan sählyä ja lentopalloa.

Odottavan tunnelman voi nyt jo aistia henkilökuntamme keskuudessa. Kaikki osastot tekevät valmistelevaa työtä ensi viikkoa varten ja etenkin keittiöllä, siivouksella sekä teknisellä tiimillä on tiedossa kiireinen loppuviikko, sillä haluamme kaiken olevan ”vimotten pääl” edustajien saapuessa.

Kirkolliskokouksen toimikausi kestää neljä vuotta kerrallaan ja näin ollen myös 109 hengen edustajisto valitaan nelivuotiskaudeksi. Edustajistoon kuuluu 96 hiippakunnista valittua edustajaa, joista 64 maallikkoa ja 32 pappia. Lisäksi hiippakuntien piispat, kenttäpiispa, saamelaiskäräjien valitsema edustaja sekä valtioneuvoston istuntokaudeksi määräämä edustaja kuuluvat edustajistoon. Seuraavat kirkolliskokousvaalit käydään 2024. Näin ollen toivotamme tämän edustajiston tervetulleiksi vielä nyt marraskuussa 2022 ja kahdesti vuonna 2023.

(Lähteet: evl.fi, Kirkkolaki 26.11.1993/1054)